Hình học 10: Chương 1-Bài 2: Tổng và Hiệu của hai vectơ

Bài viết này goctailieu.net sẽ giới thiệu cho bạn đọc bài giảng Tổng và hiệu của hai vectơ. Mục đích của bài giảng này giúp bạn sẽ xác định được tổng, hiệu của 2 vectơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, các tính chất của tổng vectơ, tính chất của vectơ không.

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Tổng của hai vectơ
        a.Định nghĩa  phép cộng 2 véctơ  và   là véctơ 2 véctơ  được xác đinh tùy theo vị trí của hai vectơ này. Có 3 trường hợp:
         a. nối đuôi                 b.  cùng điểm gốc        c.là 2 vectơ bất kì
        b. Quy tắc 3 điểm:( Qui tắc tam giác hay qui tắc Chasles)
          - Với ba điểm bất kỳ A, B, C ta có:  
          - Qui tắc 3 điểm còn được gọi là hệ thức Chasles dùng để cộng các véctơ liên tiếp, có thể mở rộng cho trường hợp nhiều véctơ như sau: 
        c.  Qui tắc hình bình hành:
       Cho hình bình hành ABCD  thì    
       Qui tắc hình bình hành dùng để cộng các véctơ chung gốc
                   Lưu ý: phép cộng véctơ không phải là phép cộng độ dài các véctơ.      
        d. Tính chất của phép cộng hai vectơ     
                            Tính chất Giao hoán: 
                             Tính chất Kết hợp:  
                            Tính chất của vectơ-không  
2. Hiệu của hai vectơ
        Vecto đối:   -       Véctơ đối véctơ   kí hiện là .
                            -        Tổng hai véctơ đối là:  
        Mỗi vectơ đều có vectơ đối, chẳng hạn vectơ đối của  là , nghĩa là 
         Đặc biệt, vectơ đối của vectơ  là  vectơ 

          Định nghĩa: hiệu hai véctơ  và  cho 2 kết quả  là -hoặc - được xác định: 
                                                       
          ü Tính chất:
II. Phương pháp giải
·       Chứng minh đẳng thức là chứng minh 2 vế / 2 biểu thức bằng nhau
·       Cách chứng minh:
ü Cách thường dùng: biến đổi 1 vế cho đến khi ra vế còn lại.
ü Cách bắc cầu: biến đổi 2 vế cho ra cùng 1 kết quả (suy ra vế này bằng vế kia)
·         Mổ số kinh nghiệm về chứng minh đẳng thức véctơ:
ü 2 vế phép cộng, trừ cùng số lượng véctơ thì thường dùng quy tắc 3 điểm.
ü Vế trái tổng nhiều véctơ, vế phải véctơ 0 thì biến đổi vế trái thành tổng các cặp véctơ đối nhau.

III.Bài tập
Bài 1: Chứng minh rằng: "Với bốn điểm bất kì A, B, C, D ta luôn có: 

Giải: Ta có:   Luôn đúng  Vậy đẳng thức đã cho luôn đúng (đpcm). 
Bài 2: 
Bài 3: 

Kết lại bài học, bài giảng này đã cung cấp đến cho các bạn những nội dung trọng tâm và một số bài tập liên quan đến Tổng và Hiệu của hai vectơ. Để củng cố thêm bài tập các bạn có thể tải thêm một số bài tập bằng link dưới đây!
tải bài tập trắc nghiệm vecto có đáp án       HOẶC Bài tập trắc nghiệm môn toán lớp 10 vecto có đáp án