Không còn chết đứng khi nghe một câu tiếng Anh mà chưa thể hiểu ngay

Học tiếng Anh giao tiếp chủ đề: "Hỏi lại"
Thân gửi bạn đọc những mẫu câu hỏi lại khi nghe không rõ trong tiếng Anh. Trong nhiều tình huống giao tiếp, chúng ta chưa hiểu hoặc nghe không rõ lời người khác nói. Vậy có những cách nào để  hỏi lại đối phương?
giới thiệu bản thân bằng tiếng anh  câu hỏi ngược lại nhà tuyển dụng bằng tiếng anh  những câu hỏi tiếng anh thường gặp trong giao tiếp  các câu hỏi tiếng anh cơ bản  đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh đơn giản  bài giới thiệu bản thân ấn tượng bằng tiếng anh  giới thiệu bản thân bằng tiếng anh lớp 10  giới thiệu bản thân bằng tiếng anh phỏng vấn

Cách hỏi lại lịch sự 

1. Excuse me?/ I beg your pardon.

Xin lỗi, gì cơ ạ?/ Xin bạn nói lại với ạ. 

2. Sorry, I’m afraid I don’t follow you. 

Xin lỗi, tôi e mình chưa hiểu. 

3. Excuse me, could you repeat the question? 

Xin lỗi, bạn có thể nhắc lại câu hỏi được không? 

4. I’m sorry, I don’t understand. Could you say it again? 

Xin lỗi, tôi chưa hiểu. Bạn có thể nói lại không? 

5. I’m sorry, I didn’t catch that. Would you mind speaking more slowly? 

Xin lỗi, tôi chưa hiểu. Phiền bạn nói chậm hơn được không? 

6. I’m confused. Could you tell me again? 

Tôi chưa hiểu. Bạn có thể nói lại được không? 

7. I’m sorry, I didn’t understand. Could you repeat a little louder, please? 

Xin lỗi, tôi không hiểu. Xin bạn có thể nói to hơn một chút được không? 

8. I didn’t hear you. Please could you tell me again? 

Tôi không nghe rõ, xin bạn nói lại được không?


Cách hỏi lại thân mật, không trang trọng

1. Sorry?/ Sorry, what?

Gì cơ?/ Xin lỗi, cái gì cơ?

2. Pass that by me again!

Nói lại tôi nghe nào!

3. I don’t get it./ I don’t understand.

Tôi không hiểu.

4. Huh?/ What?

Hả?/ Cái gì?

5. Come again!

Nói lại đi!

6. Say what?/ You what?

Nói gì thế?/ Nói cái gì cơ?


Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học. Hãy thẳng thắn hỏi lại người nói khi bạn không nghe rõ và đừng quên luyện tập tiếng Anh thật chăm chỉ đến khi không phải dùng những mẫu câu này nữa nhé!