Hình học 10: Chương 1-Bài 4: Hệ trục tọa độ

      Bài trước chúng ta đã đi sâu về Tích của một vectơ với một số, bài học này là bài học cuối chương I  hình học lớp 10 , bài hôm nay goctailieu.net muốn giới thiệu cho bạn đọc sẽ là bài Hệ trục tọa độ, khái niệm này các bạn đã học từ năm lớp 7,tuy nhiên trong bài học chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn, đục khoét nhiều khía cạnh hơn nội dung này. 

1. Trục tọa độ

   Khái niệm: Trục tọa độ (trục hoặc trục số) của một đường thẳng trên đó đã xác định một điểm O ( được gọi là điểm gốc) và một vectơ đơn vị 
Ta kí hiệu trục đó là : 

2.Hệ trục tọa độ3. Tọa độ của vectơ đối với hệ trục tọa độ


4. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ

5. Tọa độ của điểm


6. Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng và toạ độ của trọng tâm tam giác

Ví dụ: 

Bài tập rèn luyện


Kết thúc nội dung chương I với những nội dung về vecto - đây là nội dung nền tảng đi cùng với các bạn không chỉ lớp 10 mà còn 11 và 12. Vậy hãy học thật kỹ những nội dung đã học nhé