Làm sao trong 14 ngày nắm chắc 8đ hóa học ?

Goctailieu.net trân trọng gửi đến các bạn đọc bộ tài liệu Hóa học mới nhất 14 ngày về đích 8 điểm môn hóa. Bộ tài liệu được đánh giá là rất hay dành cho các bạn học sinh đang ôn thi đại học môn hóa cũng như có mục tiêu 8 điểm môn hóa.
lý thuyết hóa 12 hữu cơ  lý thuyết hóa 12 học kì 1  lý thuyết hóa 12 học kì 2  lý thuyết hóa 12 vô cơ  lý thuyết hóa 12 violet  trắc nghiệm lý thuyết hóa 12 có đáp án  lý thuyết hóa 12 2018  tổng ôn lý thuyết hóa 12
Tài liệu này bao gồm 290 trang với 14 ngày đề ôn tập chắc các kiến thức cơ lý thuyết của thang điểm 8 môn hóa.
Nội chung chủ yếu ôn tập về lý thuyết, làm đề nhẹ nhàng, làm dạng quen thuộc, làm lại nhuần nhuyễn. Cùng bám sát 7, 8 điểm nào!
Tài liệu phân ra các dạng rất dễ học: Ví dụ ngày đầu tiên hãy học về đồng phân và lý thuyết cacbohiđrat, như vậy các bạn sẽ rất dễ và hình dung đúng không nào! Sau mỗi lần lý thuyết về hóa học thì tài liệu cũng kèm thêm rất nhiều bài tập về lý thuyết hóa học cũng như bài tập nhẹ nhàng đơn giản, cuối mỗi bài sẽ có đáp án để so sánh đấyXEM ONLINE