Viết mở bài trong bài văn nghị luận văn học quá đơn giản

Phần mở bài thực sự là một trong những phần làm cho một số bạn không dễ dàng gì để có thể bắt đầu một  bài văn hay. Mặc dù không phải phầ...

So sánh cách nhìn nghệ thuật của 2 nhân vật: Phùng [Chiếc thuyền ngoài xa] và Vũ Như Tô [Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài]

Đề: So sánh cách nhìn nghệ thuật của 2 nhân vật: Phùng [Chiếc thuyền ngoài xa] và Vũ Như Tô [Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài]   Vào Group tài ...

So sánh liên hệ nhân vật Tràng và người đàn ông hàng chài

Đề: So sánh liên hệ nhân vật Tràng và người đàn ông hàng chài

So sánh nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ với người đàn bà làng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa

Đề:  So sánh nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ với người đàn bà làng chài trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa   Group tài l...

So sánh nhân vật Mị và Chí Phèo để thấy rõ được sự hồi sinh thức tỉnh

Đề bài:  So sánh nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài và Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao. Để thấy...

So Sánh đoạn thơ: Đây Thôn Vĩ Dạ - Tây Tiến

Đề: So sánh hai đoạn thơ sau: " Mơ khách đường xa khách đường xa Áo em trắng quá nhìn không ra ở đây sương khói mờ nhân ảnh...

Dàn bài chi tiết Tuyên Ngôn Độc Lập - Hồ Chí Minh

Dàn  ý: Anh ( chị ) hãy phân tích bản  Tuyên ngôn Độc lập  của Hồ  Chí  Minh phân tích bản tuyên ngôn độc lập,dàn bài tuyên ngôn độc...

Ăn Trọn điểm 10 Câu Hỏi Phổ Biến Phần Đọc Hiểu Không Khó - Văn Học

Phần đọc hiểu trong đề Môn Ngữ Văn là phần giúp các bạn học sinh dễ lấy điểm nhất nếu đọc được bài viết này. Nó là chìa khóa giúp cho bạn ...